Överlevnadsinstruktör

Vinter 2000 så råkade jag ut för en händelse i de svenska fjällen som höll på att kosta mig livet om jag hade tagit fel beslut. Efter det började jag intressera mig för överlevnad och 2003 var jag bland det första överlevnadshandledare som svenska försvarsmakten utbildade utanför Försvarsmakten.

Haft tur att arbeta med de främsta

Sedan dess har vi bedrivit utbildning i ämnet överlevnad med syftet är att tillvarata, utveckla samt sprida kunskaper om överlevnad och friluftssäkerhet mot enskilda, organisationer, skolor och företag. Jag har haft turen att arbeta med de främsta inom överlevnad, växtlära och hantverk.  Själv har jag hunnit med att utbilda ett tusentals människor under alla år.   Jag är också tränad för överlevnad i urban miljö. För att sammanfatta detta intressanta område så är första och bästa enskilda tipset: Din inställning är helt avgörande för din överlevnad och framgång i kriser. Mitt andra tips är att se framåt och arbeta med delmål för att med tiden överkomma krisen.

 • Ronnie Hammar

  Dedicated documentary, visual digital cinematographer and photographer. Operates Digital and 35mm, 16mm, HD, Canon DSLR and Nikon DSLR.

  Instructor of courses in wilderness survival skills.
 • Ronnie Hammar
  email: Send mail

  +46 70 203 55 60

  Studentbacken 23
  115 57 Stockholm
  SWEDEN